Design kosmeticko-lékařského přístroje TANDEM
výrobce: Enjoy, s. r. o. Brno
© Ladislav Křenek, 2007

Ovládací pult tiskařských strojů PROXIMA
výrobce: GRIK Blansko, a. s.
© Ladislav Křenek, spolupráce M. Zvonek 
oceněno: Zlatý EMBAX-PRINT 99

Tiskárna pořadních lístků
výrobce: Kadlec-elektronika, s. r. o. Brno
© Ladislav Křenek, 2006

Design balícího stroje BS2
výrobce: AppecAstro,  s. r. o. Ořechov u Brna
© Ladislav Křenek, 2004

Design řady drtičů fy ROMILL Brno
© Ladislav Křenek a Miroslav Zvonek, 1995
ocenění: 1. místo v soutěži DC ČR

Design automatické paletizační linky fy OSEVA
© Miroslav Zvonek, 1988–89

Design pytlovací linky fy OSEVA
© Miroslav Zvonek, 1989

Design samojízdné sklízecí řezačky
výrobce: Agrostroj Prostějov
© Miroslav Zvonek, 1991–92
spolupráce Ing. Dušan Dvořan a kolektiv

Přívěs pro přepravu motocyklů
výrobce: VEZEKO s. r. o. Velké Meziříčí
© Ladislav Křenek, 2004

Design kabiny samojízdné sklízecí řezačky
© Miroslav Zvonek, 1991
konstrukce: Ing. Dušan Dvořan