GAZ 69 M

GAZ 69 v odstínu odpovídajícímu původní ruské barvě. Majitel zvolil pro Zelenou (1) polomatné provedení. Zobrazené vozidlo má však poněkud vyšší lesk, který je způsoben celkovým nástřikem řádnou porcí Konkoru.

Použitá barva:

• Zelená (1) [PM]